Jodium in brood

Alarmerend jodium te kort in Europa

Onlangs heeft de Wereld Gezondheid Organisatie, WHO en Unicef een gezamenlijk rapport uitgegeven waaraan een jarenlang onderzoek voorafging. De uitkomst is alarmerend! In meerdere lidstaten is een te groot te kort aan jodium inname bij de inwoners.Landen als Duitsland, Frankrijk en België staan er niet goed voor. De WHO en Unicef hebben daarom alle lidstaten[…]