Alarmerend jodium te kort in Europa

Onlangs heeft de Wereld Gezondheid Organisatie, WHO en Unicef een gezamenlijk rapport
uitgegeven waaraan een jarenlang onderzoek voorafging. De uitkomst is alarmerend!
In meerdere lidstaten is een te groot te kort aan jodium inname bij de inwoners.
Landen als Duitsland, Frankrijk en België staan er niet goed voor.

De WHO en Unicef hebben daarom alle lidstaten aangeschreven met het advies zowel bij wetgeving als advies de voedingswereld te stimuleren en adviseren.
Mede doordat er geadviseerd wordt vanuit de medische en gezondheidsorganisaties om het te
hoge inname aan jodiumhoudend zout (natrium) te verlagen, wordt het jodium te kort verhoogt.

Een passende oplossing is de van uit de natuur voorkomende jodium dat voorkomt in zeewier!

Bekijk het hele verslag (PDF)