Nori Kombu

Kombu, de “King of Seaweeds”, is de basis van de Japanse keuken

Kombu is een soort algen die in zee worden aangetroffen. Het wordt al eeuwenlang gebruikt als basis voor bouillon (‘dashi’) in Azië, als een hartige garnering voor rijst en andere gerechten, als een groente en een primair ingrediënt in populaire snacks.

Wat is Nori Kombu?

Kombu wordt vaak ‘natuurlijk MSG’ genoemd. Het wordt medicinaal gebruikt in Japan, Korea en China.

In 1908 legde professor Kidunae Ikeda uit dat de Umami-smaak, het Japanse woord dat werd gebruikt voor een van de vijf basissmaken naast zout, zoet, zuur en bitter, te wijten was aan het glutaminezuur dat aanwezig is in kombu.

Kombu wordt meestal gedroogd verkocht, in reepjes of in vellen. Wij leveren het ook als granulaat. Het is donkergroen, bijna zwart van kleur.

Een vel kombu wordt schoongeveegd en toegevoegd aan kokend water en ongeveer 30 minuten in het water gezet tot het flexibel wordt. Het wordt vervolgens in reepjes gesneden en toegevoegd aan salades, stoofschotels en soepen. Granulaat kan direct in soep worden bijgevoegd. Het kan niet alleen het kookproces versnellen, maar ook mals vlees maken.

NORI KOMBU

Kombu Sushi

Hoe verschilt MSG van Kombu?

The question many have is if Kombu, like MSG, contains glutamates, is it just as harmful? De vraag die velen hebben is of Kombu, net als MSG, glutamaat bevat, is het net zo schadelijk? Gelukkig is het antwoord ‘NEE’.

Kombu heeft veel voordelen voor het menselijk lichaam:

Kombu is not merely a flavor enhancer;Kombu is niet alleen een smaakversterker; it has valuable nutrients and minerals like iodine, copper, selenium, potassium, phosphorus, magnesium, iron, calcium and vitamins A and C. het heeft waardevolle voedingsstoffen en mineralen zoals jodium, koper, selenium, kalium, fosfor, magnesium, ijzer, calcium en vitamine A en C.

·         Kombu helps to digest beans. Kombu helpt bonen te verteren. It contains enzymes that help to break down the gas-forming sugars in beans. Het bevat enzymen die helpen de gasvormende suikers in bonen af te breken.

·         Kombu is known to reduce cholesterol and hypertension.Het is bekend dat Kombu cholesterol en hypertensie verlaagt.

·         Kombu is low on calories and with is recommended for low-calorie diet for weight loss.Kombu heeft weinig calorieën en wordt aanbevolen voor een caloriearm dieet om af te vallen. In 2010, a group of researchers in the University of Newcastle found that a fibrous material called alginate in sea kelp could fight fat absorption and prevent obesity. In 2010 ontdekte een groep onderzoekers van de Universiteit van Newcastle dat een vezelig materiaal genaamd alginaat in zeekelp vetabsorptie kon bestrijden en obesitas kon voorkomen.

·         Kombu has fiber to help you fight constipation.Kombu heeft vezels om obstipatie te bestrijden.

·         Kombu seaweed has anti-inflammatory properties.Kombu-zeewier heeft ontstekingsremmende eigenschappen. These protect the immune system and help fight against fatal diseases such as cancer. Deze beschermen het   immuunsysteem en helpen vechten tegen dodelijke ziekten zoals kanker.

MSG is synthetically made glutamate, which is different in structure and function from that found naturally in foods, such as kombu.

MSG is synthetisch gemaakt glutamaat, wat een andere structuur en functie heeft dan die van nature in voedingsmiddelen, zoals kombu.

Monosodium glutamate/bound glutamic acid occurs naturally in many fruits and vegetables as a part of protein along with other amino acids. Mononatriumglutamaat / gebonden glutaminezuur komt van nature voor in veel groenten en fruit als een onderdeel van eiwitten, samen met andere aminozuren. Only a fraction of the glutamate in foods is in its “free” form in natural foods such as cheese, ripe tomatoes, fermented soy products, yeast extracts, certain sharp cheeses, which accounts for their distinctive and enjoyable flavors. Slechts een fractie van het glutamaat in voedingsmiddelen is in zijn “vrije” vorm in natuurlijke voedingsmiddelen zoals kaas, rijpe tomaten, gefermenteerde sojaproducten, gistextracten, bepaalde scherpe kazen, die hun onderscheidende en aangename smaken verklaren.